Serviceportalen

Bokningen är i nuläget preliminär. Vi kommer att kontakta er inom kort för att fastställa det slutgiltiga datumet och tiden. Fyll i uppgifterna nedan och fortsätt till nästa.

Please enable JavaScript in your browser to complete this form.
Fordonuppgifter - Step 1 of 3
I denna ruta väljer den service som bilens instrumentpanel visar eller enligt biltillverkarens rekommendationer.

Originaldelar är dem 100% originella?

Inledning

I bilindustrin är skillnaden mellan originaldelar och reservdelar ofta oklar. EU-regleringen ger dock en tydlig definition som hjälper både konsumenter och tillverkare att förstå vad som faktiskt definierar en ‘originaldel’.

Vad är en Originaldel enligt EU-regler?

Enligt EU-regler betraktas en reservdel som en ‘originaldel’ om den produceras enligt bilfabrikens exakta specifikationer. Det är delens kvalitet och tillverkningsprocess som avgör dess klassificering, inte varumärket eller märkningen på förpackningen.

Kvaliteten, Inte Märkningen

Denna del av regleringen understryker att kvaliteten på en bilreservdel är det som är mest väsentligt. Märkningen på förpackningen är sekundär. Detta innebär att konsumenter kan lita på kvaliteten på delarna, oavsett om de är märkta som ‘original’ eller inte.

Produktion av Reservdelar: Samma Fabrik, Samma Kvalitet

Många reservdelar produceras i samma fabriker som används av bilfabrikanterna, vilket innebär att de ofta håller samma höga standarder som originaldelarna. Detta reducerar den praktiska skillnaden mellan ‘originaldelar’ och reservdelar som inte är märkta som sådana​.

Reservdelar av Motsvarande Kvalitet

EU-regleringen inkluderar också begreppet “reservdelar av motsvarande kvalitet”. Dessa delar är tillverkade av liknande eller bättre material än originaldelarna och måste uppfylla strikta kvalitetsstandarder för att inte skada det auktoriserade nätverkets rykte​​.

Originaldelar och reservdelar

EU-regleringen av originaldelar och reservdelar hjälper till att säkerställa att kvalitetsstandarder upprätthålls inom bilindustrin. Genom att definiera vad som utgör en originaldel och införa konceptet med reservdelar av motsvarande kvalitet, skyddas konsumenterna mot lägre kvalitetsprodukter och bibehålls ett förtroende för reservdelar, oavsett märkning.

Fler artiklar

När bilen slutar vara meningsfull

Att ta hand om bilen Varje bil har en motor som regelbundet behöver kontrolleras och oljebyte för att den ska fungera

läs mer

Originaldelar är dem 100% originella?

Vad är en originaldel? Originaldelar är många saker. De är kanske inte så originella som det låter. Om en reservdel tillverkas

läs mer

Protected: Kunden i fokus!

There is no excerpt because this is a protected post.Here goes your text … Select any part of your text to

läs mer