Serviceportalen

Bokningen är i nuläget preliminär. Vi kommer att kontakta er inom kort för att fastställa det slutgiltiga datumet och tiden. Fyll i uppgifterna nedan och fortsätt till nästa.

Please enable JavaScript in your browser to complete this form.
Fordonuppgifter - Step 1 of 3
I denna ruta väljer den service som bilens instrumentpanel visar eller enligt biltillverkarens rekommendationer.

Integritet - Policy

Serviceportalen Gävle AB

Nedan följer information om hur Serviceportalen Gävle AB behandlar dina personuppgifter. 

Vi strävar efter att skydda dina personuppgifter på ett säkert sätt och i enlighet med den nya dataskyddsförordningen. Som personuppgiftsansvariga kommer vi nedan redogöra för hur vi behandlar dina personuppgifter. Vi står behjälpliga med frågor om hur vi behandlar dina personuppgifter och våra kontaktuppgifter finner du längst ner.

Vad är GDPR?

GDPR är en ny dataskyddsförordning som trädde i kraft den 25 maj 2018 och ersätter Personuppgiftslagen (PUL). Syftet med denna är att enhetliga regler för behandling av personuppgifter ska gälla inom hela EU, vilket ska stärka skyddet för enskilda personer.

Detta innebär att vi som företag säkerställt nya rutiner för att stärka skyddet och rättigheter för personer som registreras hos oss. 

Vilka personuppgifter behandlar vi?

När du kontaktar oss för en offert eller beställer en tjänst av oss samlar vi dina personuppgifter.

A.    Personuppgifterna kan t. ex. ibland bestå av

 • Namn
 • Personnummer
 • Registreringsnummer
 • Chassinummer/VIN-nummer
 • Fordon data
 • Kortbetalningsinformation
 • Adress
 • Postadress
 • E-post
 • Foton
 • Ljudupptagningar

Som fysisk person så faller detta under begreppet personuppgift. Uppgifterna som vi behandlar kommer antingen från dig som kund eller från tredje part. Vi samlar alltså in dina personuppgifter genom samtycke, laglig grund eller avtal.

Detta gör vi för att kunna kommunicera med dig som kund eller representant för fordonsägaren i marknadsföringssyfte. De uppgifter som behandlas är de uppgifter du lämnat till oss då du kontaktat vårt företag. En intresseavvägning kan även komma att ske gällande uppgifter som vi öppet inhämtat från myndighet i marknadsföringssyfte.

Känsliga personuppgifter behandlas aldrig från dig utan att du givit oss ett uttryckligt samtycke. Känsliga uppgifter behandlas dock i de fall de utgör laglig grund att tillvarata vårt företags rättsliga åtgärder.

Den här informationen behöver vi för att vi ska kunna uppfylla vårt avtal med dig. Vi sparar informationen från servicen så länge som vårt garantiåtagande gäller, i syfte att kunna hantera eventuella reklamations- och garantiärenden. Uppgifter för bokföring m.m.

För att vi ska kunna följa de lagar som gäller för Serviceportalen Gävle AB, kommer vi att behandla följande uppgifter om dig:

B.   Bokföringslagen

 • Namn
 • Adress
 • Faktura
 • Ordernummer
 • Produkt
 • Registreringsnummer
 • Chassinummer
 • Leveransadress
 • Med mera 

Detta måste vi göra för att följa de lagar som vi omfattas av. Ett exempel är bokföringslagen, och därför sparar vi den här informationen med begränsad åtkomst under 7 år + innevarande år.

C. Marknadsföring & kundanalys

Serviceportalen Gävle AB kommer i samband med att du fått en offert ifrån oss, eller köpt produkter eller tjänster av oss att behandla följande uppgifter om dig:

 • Namn
 • Adress
 • Telefonnummer
 • E-post
 • Personnummer
 • Din beställning
 • Ordernummer
 • produkt
 • Tjänst
 • Med mera. 

Dessa uppgifter kan komma att användas för marknadsföring genom olika digitala kanaler via exempelvis banners, genom e-post, sms och postala utskick. 

Vi kommer även att utföra viss segmentering och analys baserat på dina uppgifter i syfte att ge dig så relevant information som möjligt. Segmentering används för att identifiera målgrupper och planera marknadsföring utifrån olika faktorer som exempelvis geografiska variabler, och vi tittar även på vad du kan vara intresserad av baserat på vilka produkter eller tjänster du köpt tidigare. 

Detta gör vi för att vi vill erbjuda dig produkter och tjänster som kan vara relevanta för det köp som du har gjort. Om du köpt service- eller reparationstjänster bevarar vi informationen i 3 år och om du enbart fått en offert ifrån oss bevarar vi informationen i 12 månader.

Du kan när som helst avsäga dig den här typen av marknadsföring och analys genom att höra av dig till oss. 

Samtycken

För behandlingar utöver vad som beskrivs här, kan Serviceportalen Gävle AB komma att be om ditt samtycke innan behandlingen påbörjas. Exempel på detta kan vara om vi ber dig vara med i en kundundersökning. Innan du lämnar ifrån dig ytterligare uppgifter vid ett sådant tillfälle kommer Serviceportalen Gävle AB att fråga om ditt uttryckliga samtycke. Du har rätt att när som helst återkalla sådana samtycken genom att kontakta oss.

A. Mottagare av uppgifter

För att uppfylla ändamålen med vår behandling av dina personuppgifter delar vi dina personuppgifter med företag som tillhandahåller tjänster till oss, till exempel för att hantera utskick och leverans av dina varor eller tillhandahålla vissa system. Dessa företag får endast behandla dina personuppgifter enligt våra uttryckliga instruktioner och får inte använda dina uppgifter för något annat än detta. Försäkringsbolag, finansbolag med mera.

När du som kund lämnar in ett fordon på service eller reparation kan dina personuppgifter komma att överföras till ett försäkringsbolag. För dessa uppgifter blir försäkringsbolaget personuppgiftsansvarig. För betalning eller kreditupplysning kan vi även komma att dela uppgifter om ditt kortnummer eller personnummer samt uppgifter om den din ekonomiska situation till
betalningsförmedlare och kreditföretag. För dessa uppgifter blir
betalningsförmedlaren eller kreditföretaget personuppgiftsansvarig.

B. Övriga avnämare

Vi kan komma att överföra dina personuppgifter till andra mottagare, till exempel myndigheter, om det krävs av oss enligt lag. Om hela eller delar av vår verksamhet säljs eller integreras med annan verksamhet kan dina personuppgifter lämnas ut till våra eventuella köpare och lämnas vidare till verksamhetens nya ägare.

C. Rättigheter

Du har rätt att av Bolaget begära tillgång till och rättelse av dina
personuppgifter. Du har också rätt att i vissa fall begära en begränsning av behandlingen som rör dig, att invända mot behandlingen samt att få vissa uppgifter raderade. Du har också rätt att få ut de personuppgifter som rör dig och som du har tillhandahållit Bolaget i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format. Serviceportalen Gävle AB skyldigheter och dina rättigheter regleras från och med den 25 maj 2018 tillämpas
Dataskyddsförordningen.

Du har rätt att inge klagomål till en tillsynsmyndighet.

Cookies

Cookies används på denna webbplats

Vi använder oss av cookies på den här webbplatsen för att förbättra användarupplevelsen för dig och för att identifiera eventuella problem som uppstår.

Två olika cookies

Det finns två typer av cookies:

 • Den ena typen, som kallas för permanent cookie, sparar en fil som ligger kvar på besökarens dator. Den används till exempel för att kunna anpassa en webbplats efter besökarens önskemål, val och intressen samt för statistikuppföljning.
 • Den andra typen kallas sessioncookie. Sessioncookies försvinner när du stänger din webbläsare.

På vår webbplats används båda sessioncookies och permanenta cookies. Oberoende av vilken typ av cookie som används på den här webbplatsen sparas ingen personlig information om besökaren (som till exempel e-postadress eller namn).

Definition av cookies

En cookie, eller kaka på svenska, är en liten textfil som webbplatsen begär att få lagra på besökarens dator och som innehåller en viss mängd information och en viss tidsstämpel. 

Webbläsaren sparar informationen på ett speciellt ställe i din dator och returnerar informationen i kakan till webbplatsen man besökt vid varje förfrågan av sidor/bilder från webbplatsen.

Kan jag säga nej till cookies?

Om du vill kan du stänga av cookiefunktionen i din webbläsare. Det gör du genom att gå in i säkerhetsinställningarna i din webbläsare.

Kontakta oss

Ta kontakt med oss

Du kan alltid kontakta oss för frågor om vår hantering av personuppgifter, eller vill utöva dina rättigheter. Använd kontaktsidan genom formuläret eller mejlet.

Mail: hello [ @ ] serviceportalen.nu

Nämn rubriken med (Personuppgifter). Vi återkommer med ett svar inom 1–2 arbetsdagar.

Vi uppdaterar denna informationssida på löpande, senast ändring är genomförd; 2021-07-30.